Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Dokumenty k zápisu

Dokumenty k zápisu

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU: (ke stažení)

1. Žádost o přijetí.

2. Evidenční list.

3. Posudek o zdravotní způsobilosti.

(Každý dokument je nutné kopírovat pouze na jeden list papíru – tzn. oboustranně).

4. Kopii rodného listu. 

(Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte - k tisku zde).

 Sledujte prosím aktuální informace na webových stránkách školy.

                                                                                                                                                     Marie Vrňatová 

                                                                                                                                                   ředitelka MŠ