Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Včeličky

Včeličky

NENÍ DRÁČEK, JAKO DRAK!  - Děti si v průběhu týdne vyzkoušely hry s padákem, překážkovou dráhu, spolupráci ve dvojicích, společné tvoření z přírodnin, pouštění vyrobeného papírového draka. V týdnu si děti užily také slavnostní den, ve kterém Hanušek oslavil své narozeniny.

Při tématu "Moje tělo a zdraví" si děti skrze různé hry, činnosti, básničky a písničky opakovaly části lidského těla a také se dozvídaly, co dělat, aby naše tělo, nad bacilem zvítězilo.

V týdnu nás čekal i slavnostní den, ve kterém Martínek oslavil své narozeniny a Hanušek svůj svátek.

Děti si zábavnou, detektivní a naučnou formou užily celodopolední přírodovědnou vycházku "Mizící hmyzíci" - připravenou Rodinným centrem Třemšínek.

Návštěva Podbrdského muzea, kde se děti vydaly na cestu za skautingem.

Podzimní zahrádka.

Projektový den "Za zvířaty kolem světa" v Záchranné stanici Hrachov.

1

Malá ukázka z předplaveckého výcviku úsměv

Během celého týdne s tématem "Na poli" si děti společně hrály na traktory, poznávaly práci na poli, procvičovaly jemnou a hrubou motoriku, spolupracovaly při pohybových hrách.

Děti si během týdenního tématu "Ahoj léto a vlaštovky" zahrály pohybovou hru "Vlaštovky na dráty používají a na své kamarády čekají".