Současnost

Současnost

Mateřská škola v Rožmitále pod Třemšínem se nachází v ulici Komenského 564, v blízkosti Sadonického rybníka a sportovního hřiště.

Má vlastní zahradu, kde děti mají k dispozici prolézačky, pískové hříště a venkovní učebnu. Budeme se snažit, aby se zde děti velice dobře cítily

a bylo zde vytvořeno místo pro různá dobrodružství. 

Jsme šestitřídní mateřská škola. 4. třídy jsou homogenní (děti jsou rozděleny dle věku), 2. třídy jsou heterogenní (tedy smíšené věkové složení).

Od letošního nového školního roku jsme pro vás pojmenovaly naše budovy "Duha a Sluníčko" 

Oba motivy můžete najít i v našem novém logu MŠ.

Od letošního září dochází i k postupné změně interiéru a zařízení školy.

S velkou podporou zřizovatele - Města Rožmitál pod Třemšínem a jeho starosty Ing. Josefa Vondráška byly ve 2 třídách vyměněny koberce,

šatní skříně, sedací nábytek, dřevěný nábytek ve venkovní učebně a na balkoně MŠ. Starý původní nábytek byl vyřazen a bude postupně obměněn.

Novými notebooky, multifunkční tiskárnou a wifi sítí zavedenou po celé budově získali pedagogové moderní nástroje ke zkvalitnění a rozvoji jejich práce s dětmi.

Plánujeme zastřešení dvou teras u budovy "Sluníčka"

V příštím roce začne měnit svoji tvář i naše školní zahrada.