Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Příběh s úkoly

Příběh s úkoly

"Jak chtěli hrát divadlo" - 1. část a 2. část

Pohádka I^Pohádka II^

Práce s příběhem

- povídejte si s dětmi o příběhu: jaká zvířátka se v něm vyskytovala, co chtěli dělat, jakou pohádku chtěli hrát…

- nechte děti, aby se pokusily sami pohádku převyprávět

- udělejte si malou logopedickou chvilku – procvičme si jazyk jednoduchými cviky:

 

Cvičení pro jazyk:

Při cvičení jazyka se nesmí hýbat čelistí!!!!! Učíme se pohybovat pouze jazykem.

Jezdí autíčko - vyplázneme jazyk, špičkou jazyka olizujeme dokola na obě strany.

Houpačka - špičkou jazyka olizujeme spodní ret doprava a doleva, jazýček se musí dostat po spodním rtu z jednoho koutku do druhého.

Stěrače stírají -špičkou jazyka olizujeme horní ret doprava a doleva, jazýček se musí dostat po horním rtu z jednoho koutku do druhého.

Bouličky - pusinka je zavřená, jazyk tlačí do tváří, střídavě doprava a doleva.

Opička - pusinka je zavřená, jazyk tlačí do spodního rtu, do prostoru mezi zuby a ret. Totéž lze cvičit i s horním rtem.

Malíř - jazyk směřuje na horní patro, na horním patře provádí pohyb dopředu a dozadu. Jako když malíř natírá strop.

Čertík - jazýček zvedneme k horním zubům a hornímu patru. Kmitáme jazýčkem v rychlejším tempu dopředu a dozadu (blllll).

Koníček - přisajeme jazyk na horní patro, pak jej spustíme dolů, ozve se klapavý zvuk.

Voják - pusinka otevřená, jazýček se postaví za horní zuby, špička se opírá o přední zuby nebo horní patro těsně za zuby. Jazyk musí být narovnaný (jako voják v pozoru).

 

Cvičení pro rty a tváře:

Pošleme pusinku - rty se našpulí a tlakem se vytvoří "mlaskavý zvuk".

Rozcvička- vyslovujeme samohlásky, při jejich vyslovení se snažíme co nejvíce pohybovat rty.

ááá - ústa jsou hodně otevřená

ééé - rty tvoří široký úsměv

ííí - rty tvoří široký úsměv, u kterého ceníme zuby

óóó - rty jsou našpulené, mají tvar kroužky

úúú - rty jsou našpulené, mají tvar komínku

Bublina - tváře nafoukneme tak, aby byly obě zakulacené. Nafouknutí lze střídat. Nafukujeme střídavě pravou a levou tvář.

Koníček frká - rty jsou volně u sebe, výdechem je rozechvějeme.

Zoubky se" kousnou do rtu" - nastavíme horní ret tak, jako když se vyslovuje hláska "V". Totéž zkoušímeobráceně. Spodní zuby se snaží lehce "kousnout" do horního rtu.

- napodobte si jednotlivá zvířátka – zvuky, charakteristický pohyb, chování

- v příběhu je část, kde jsou vyjmenovaná některá zvířata ze statku, ve tvaru samec x samice – zopakujte si s dětmi tyto zvířata a děti vždy doplňují samici nebo samce (např. kráva a býk)

- zazpívejte si s dětmi nějakou písničku, kde se vyskytuje některé zvíře z příběhu (kůň –,,Já mám koně“, hodně zvířat se objevuje
v písničce ,,Když jsem já sloužil“).