Omluvenka

Omluvenka

Nahlásit absenci dítěte můžete následujícími způsoby nejpozději do 7:15

  1. telefonicky do naší školy na telefon: 318 665 005, 318 665 004 
  2. osobně učitelce v mateřské škole
  3. e-mailem: msrozmital@tiscali.cz
  4. odesláním následujícího formuláře:
Zpracovávám...
Omluva dítěte ze školky