Mateřská škola přijme od 2.září 2019 do 31.srpna 2021 školního asistenta na 0,5 úvazku.

Mateřská škola přijme od 2.září 2019 do 31.srpna 2021 školního asistenta na 0,5 úvazku.
Mateřská škola přijme od 2.září 2019 do 31.srpna 2021 školního asistenta na 0,5 úvazku.
Mateřská škola přijme od 2.září 2019 do 31.srpna 2021 školního asistenta na 0,5 úvazku.
Mateřská škola přijme od 2.září 2019 do 31.srpna 2021 školního asistenta na 0,5 úvazku.

Náš den v mateřské škole

Náš den v mateřské škole

 

 

Den v mateřské škole má svůj pravidelný režim                                                             

 

6.00    -   8.00       hry dětí, pracovní a výtvarné činnosti

8.00    -   8.30       ranní kruh, zdravotní cvičení

8.30    -   9.00       hygiena, svačina

9.00    -   9.30       připravené řízené činnosti, pokračování her

9.30    -  11.30     pobyt venku / délka je upravena dle počasí /

11.30  -  12.00     oběd

12.00  -  12.15     odchod dětí po obědě

12.15  -  14.00    relaxace s pohádkou, odpočinek a spánek

14.00  -  14.30    hygiena, svačina

14.30  -  16.30   volné hry, aktivity dle ŠVP