Dokumenty k zápisu

Dokumenty k zápisu

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU: (ke stažení)

1. Žádost o přijetí.

2. Evidenční list.

3. Čestné prohlášení k očkování.

(Každý dokument je nutné kopírovat pouze na jeden list papíru – tzn. oboustranně nebo zaslat elektonicky ve formátu pdf či word).

4. Kopii rodného listu. 

5. Kopii očkovacího průkazu.

Pro rodiče přijatých dětí se bude konat schůzka, kde obdržíte rozhodnutí o přijetí a kde podáme důležité informace. Sledujte prosím aktuální informace na webových stránkách školy.

                                                                                                                                                     Marie Vrňatová 

                                                                                                                                                   ředitelka MŠ