Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Další informace

Další informace

Podrobnosti k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

 • Dokumenty potřebné k zápisu lze stáhnout na stránkách MŠ. (viz "Dokumenty k zápisu")
 • V evidenčním listu dítěte je nutné uvádět e-mailovou adresu zákonného zástupce, na kterou mu bude zasláno registrační číslo dítěte, pod kterým bude oznámeno jeho přijetí (případně může být registrační číslo oznámeno telefonicky).
 • Kritéria pro přijetí do MŠ Rožmitál pod Třemšínem, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy. Pro přijímání dětí není rozhodující pořadí, ve kterém budou doručeny žádosti o přijetí dítěte do MŠ.
 • Dne 31. 5. 2021 bude rozhodnutí o přijetí uveřejněno na webových stránkách školy.
 • Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech od zveřejnění přijetí tzn.,že 31.5. 2021 bude vydáno rozhodnutí o přijetí a 15. 6. 2021 nabude rozhodnutí právní moci.
 • Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude předáno zákonným zástupcům při informační schůzce anebo první den nástupu dítěte do MŠ.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.
 • Školní rok 2021/2022 pro nově přijaté děti začíná 1. 9. 2021 (den nástupu na žádosti o přijetí).
 •  Pro děti, které k 31. 8.2021 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1.9.2017 POVINNÉ.

Další informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

 • Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona.
 • Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

        Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte - ke stažení zde