Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Básničky s pohybem

Básničky s pohybem

Střecha

Střecha to je klobouk domu, (stoj rozkročný+ruce spojené nad hlavou)

ještě komín patří k tomu, (stoj+ruce připažené)

protože dům bez střechy, (stoj rozkročný+ruce spojené nad hlavou)

mohl by dělat neplechy. (poskoky snožmo)

Domečky

Jeden domek stojí tady,

druhý támhle u zahrady,

třetí, čtvrtý u rybníka,

pátý, šestý u lesíka.

Tady jich je nejvíce,

skoro celá vesnice.

(báseň "Domečky pohybově ztvárni dle vlastní fantazie)

Básnička - geom tvaryDomek - básnička s geometrickými tvary