Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Závěry ze schůzky s rodiči 13.9. 2018

Závěry ze schůzky s rodiči 13.9. 2018

ZÁVĚRY ZE SCHŮZKY S RODIČI KONANÉ DNE 13.9. 2018 V MŠ

 

  • NOVÁ KONCEPCE NAŠÍ MŠ

Koncepce zaměřená na enviromentální výchovu, zdravý životní styl a pohyb dětí.

Chtěli bychom děti vést k ochraně přírody a k lásce k rodnému kraji a městu. Prioritou pro nás bude pohyb dítěte a zdravá strava. (V průběhu měsíce října bude zřízená pro naše děti malá tělocvična z bývalé 2. třídy).

Během tohoto školního roku bude vypracován nový ŠVP, kde bude toto zaměření naší MŠ zohledněno.

Naše vize: „ Být moderní ekologickou školou, která splňuje cíle vzdělávání a výchovy současného národního programu rozvoje vzdělávání v České republice.“

  • ŠKOLNÍ ŘÁD

Došlo ke změnám v našem školním řádu, který je k dispozici k nahlédnutí v hlavní chodbě budovy Duha a v jednotlivých šatnách v budově Sluníčko.

  • PROVOZ MŠ A JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

Informace o provozu MŠ a tříd je k dispozici na nástěnkách. Spojování dětí bude probíhat dle tohoto rozpisu, ve vyjímečných situacích (např. nepřítomnost pedagoga) budou rodiče informováni, v jaké třídě se bude jejich dítě vzdělávat.

  • OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Nepřítomnost dětí lze omlouvat předem nejpozději do 7.00 hod. téhož dne na webových stránkách MŠ, telefonicky, e-mailem nebo osobně        u p. učitelky.

  • POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro předškolní děti je povinná docházka do MŠ v rozsahu alespoň čtyři hodiny ( 8.00 hod. – 12.00 hod.). Děti, u kterých bude nepřítomnost trvat déle než dva po sobě jdoucí dny, musí být poté zákonnými zástupci omluveny písemně v omluvném listě, který Vám na vyžádání vydá p.učitelka ve třídě vašeho dítěte.

 

  • EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

 

Pokud došlo ke změně údajů uvedených v evidenčním listě vašeho dítěte, vyžádejte si prosím tento list u p. učitelky a údaje opravte.

 

  • KLUB RODIČŮ

 

Rádi bychom zapojili i vás rodiče do dění, činností a práce s dětmi v naší MŠ. Do klubu rodičů se mohou přihlásit rodiče, kteří jsou ochotni aktivně se podílet na přípravě akcí MŠ, na jejich organizaci, zajištění, atd.

Budeme velmi rádi za vaše připomínky a nápady. Těšíme se na spolupráci.

Uvítali bychom zástupce z řad rodičů z každé třídy. Zájemci se mohou přihlásit u paní ředitelky.

Na schůzce bylo rodiči odsouhlaseno vybírat pro děti 500,- Kč na každé pololetí, z nichž bude hrazeno vstupné a doprava na školní akce, oslava Dne dětí, odměny v soutěžích, atd.

 

  • Všechny děti potřebují do MŠ vhodné přezůvky, oblečení do třídy a na pobyt venku (informace na nástěnce).

 

  • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé ( p. učitelky si mohou vyžádat vyjádření pediatra).

 

    10)  Na začátku školního roku si každé dítě přinese do třídy pro svoji spotřebu                                                   

     čtyři balení papírových ubrousků ( nejlépe barevných) a čtyři balení

     papírových kapesníků na celý rok.