Září

Září

Září 2019 

  • 2.9. Zahájení školního roku 2019/2020
  • 10.9. První lekce předplaveckého výcviku předškolních dětí (celkem 10 lekcí, vždy v úterý)
  • 18.9. Divadlo Dráček v mateřské škole - pohádka "Hola, hola škola volá"
  • 18.9. Schůzka rodičů v MŠ od 15.30 hodin
  • Projektový den pro předškoláky "Zdravé zoubky" se zubní preventistkou
  • Návštěva letní interaktivní výstavy "Jak se rodí večerníčky" v Podbrdském muzeu (datum bude upřesněn na nástěnce v šatně třídy)