Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

 

Zápis do Mateřské školy Rožmitál pod Třemšínem 2019 – 2020.

 Podrobnosti k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/2020.

Dne 15.5. 2019 od 8.00 hod. do 12.00 hod. proběhne v Mateřské škole Rožmitál pod Třemšínem zápis dětí do MŠ pro školní rok 2019/2020.

 1. Dokumenty potřebné k zápisu lze stáhnout na stránkách MŠ, případně vyzvednout osobně v mateřské škole v termínu od 23. 4. 2019.
 2. V mateřské škole při zápisu zákonný zástupce odevzdá vyplněnou přihlášku (žádost), evidenční list a potvrzení od lékaře. Předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 3. Při zápisu v MŠ zákonný zástupce obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno přijetí dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.
 4. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
   o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí
  k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 5. Na stránkách školy jsou uveřejněna Kritéria pro přijetí do MŠ Rožmitál pod Třemšínem, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy.
 6. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte dne 29. 5. 2019 od 10.00 – 15.00 hodin v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě.
 7. Dne 17. 5. 2019 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno u vchodových dveřích školní budovy pod registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ, po dobu 15 dní.
 8. Dne 17. 5. 2019 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.
 9. Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí tzn., že 17.5. 2019 bude vydáno rozhodnutí o přijetí a 31. 5. 2019 nabude rozhodnutí právní moci.
 10. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na požádání v MŠ.
 11. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.
 12. Školní rok 2019/2020 pro nově přijaté děti začíná 2. 9. 2019 (den nástupu na žádosti o přijetí).
 13. Pro děti, které k 31. 8. 2019 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1.9.2017 POVINNÉ.

zapis-11

zapis-22

 

CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU:

1. Žádost o přijetí.

2. Evidenční list.

3. Posudek o zdravotní způsobilosti.

Tyto dokumenty lze vyzvednout v MŠ od 23. 4. 2019 nebo si je stáhnout kliknutím.  

(Každý dokument je nutné kopírovat pouze na jeden list papíru – tzn. oboustranně).

4. Kopii rodného listu nebo originál k nahlédnutí.

5. Občanský průkaz zákonného zástupce.

Vyplněné uvedené doklady a potvrzení od lékaře si prosím připravte k zápisu.

Pro rodiče přijatých dětí se bude konat schůzka, kde podáme důležité informace. Datum bude upřesněn u výsledků zápisu.

V kanceláři ředitelky bude k dispozici paní učitelka pro vaše dítě, aby se rodič mohl informacím při zápisu věnovat.

Pokud se Vám v den zápisu vyskytne něco nenadálého a nebudete se moci dostavit, kontaktujte prosím ředitelku mateřské školy.

TĚŠÍME SE NA VÁS U ZÁPISU!

                                                                                                             Marie Vrňatová 

                                                                                                               ředitelka MŠ