Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Zahájení školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku 2021/2022

Vítejte v novém školním roce 2021/2022.

Naším přáním je, aby se Vašim dětem i v novém školním roce v naší školce líbilo a měly na školková léta hezké vzpomínky. 

Proto se budeme snažit vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl

pro ně časem příjemným a zároveň přínosným. 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Vážení rodiče,

začátek školního roku 2021/2022 se blíží a s ním nástup Vašeho dítěte do naší mateřské školy. Naše třídy pro Vás a Vaše 

děti otevřeme 1.9.2021.

Možnost seznámit se s naším školním řádem, který nabyl účinnosti 1.9.2020, máte na těchto webových stránkách v sekci

"Pro rodiče" - "Dokumenty" a je pro Vás závazný. K dispozici bude také v mateřské škole. Při nástupu Vašeho dítěte do MŠ

v novém školním roce potvrďte prosím svým podpisem, že jste se s novým školním řádem seznámili (ve svých kmenových

třídách).

V den nástupu dítěte do MŠ nahlaste případné změny, které u Vás nastaly (změna telefonního čísla, bydliště, změny týkající

se zdraví Vašeho dítěte, vyzvedávání z MŠ).

Pokud Vaše dítě nastoupí do školky později, nezapomeňte dítě včas omluvit, a to prostřednictvím e-mailu, omluvenky

na webových stránkách, telefonicky nebo osobně. Prosíme uvádějte vždy jméno a příjmení dítěte.

                   

Informace k zahájení docházky 

Mateřská škola je otevřena od 6.00 do 16.30 hodin.

Telefon: 318665005 - Duha, 318665004 - Sluníčko

E-mail: msrozmital@tiscali.cz

Webové stránky: www.msrozmital.cz

MŠ sídlí ve dvou budovách. V budově Sluníčka jsou dvě třídy věkově smíšené, v budově Duhy pět tříd rozdělených dle věku. 

Stravné a školné:

Celodenní stravné činí        32,- Kč (+ město doplácí 10 Kč)

Polodenní stravné               23,- Kč (+ město doplácí 10 Kč)

Děti se přihlašují a odhlašují vždy den předem nebo ráno do 7.15 hodin telefonicky nebo osobně u vedoucí školní jídelny, učitelky ve třídě, e-mailem, omluvenkou z webu. První den nepřítomnosti dítěte, pokud nestihnete stravné odhlásit, si můžete v MŠ oběd vyzvednout v 11.00 hodin.

Podle vyhlášky č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, jsou rodiče povinni platit školné /úplatu/ za předškolní vzdělávání. Školné činí 250,- Kč měsíčně. Školné se platí i v případě, že dítě celý měsíc MŠ nenavštěvovalo.  Děti v předškolním věku a děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.  Školné a stravné se platí vždy k 15. dni následujícího měsíce formou inkasa.

Dvouleté děti:

Nová právní úprava umožňuje dětem starších dvou let navštěvovat MŠ neomezeně bez ztráty rodičovského příspěvku. Děti mladší tří let nemají právní nárok na přijetí.

Podmínkou k přijetí do MŠ je dítě, které má základní hygienické návyky – tzn. dítě bez plen po celý den, které zvládá i základní návyky sebeobsluhy. Při přijetí dítěte se stanovuje zkušební doba na 3 měsíce k ověření těchto schopností dítěte, schopností reagovat na pokyny učitelky a přizpůsobit se podmínkám a režimu školy.

Adaptace dětí:

Z důvodu doporučení MŠMT nebudou rodiče mít možnost první den pobytu být s dítětem ve třídě. Dítě bude zpočátku ve třídě bez rodičů na dobu, kterou si rodiče dohodnou s učitelkou.

Co potřebuje dítě do MŠ:

Bačkorky na klínku (ne pantofle), pyžamo, vhodné oblečení do třídy a na pobyt venku (tepláky, botasky…dle počasí), náhradní spodní prádlo, ponožky nebo punčocháče, tričko, tepláky (uložit v šatně).

Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění ukončit docházku dítěte z těchto důvodů: dítě bez omluvy nedochází do MŠ, ukončení docházky doporučí lékař, rodiče opakovaně neuhradí stravné a školné ve stanoveném termínu, nesplňuje kritéria přijetí a ve stanovené lhůtě 3 měsíců není schopné adaptace v kolektivu.

Veškeré změny (například: změna bydliště, telefonu, účtu apod.) je nutné ihned nahlásit.

                                                                                                                                                     Marie Vrňatová

                                                                                                                                                       ředitelka MŠ