Uzavření provozu MŠ od 16.3. 2020

Uzavření provozu MŠ od 16.3. 2020

OZNÁMENÍ MŠ ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

VÁŽENÍ A MILÍ RODIČE!

RADA MĚSTA ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM ROZHODLA O UZAVŘENÍ PROVOZU

MATEŘSKÉ ŠKOLY PRAVDĚPODOBNĚ AŽ DO 31.5.2020.

O TISKOPIS ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ PRO PÉČI O DÍTĚ DO 10 LET Z DŮVODU

UZAVŘENÍ MŠ SI MŮŽETE  ZAŽÁDAT  ELEKTRONICKY NA: msrozmital@tiscali.cz ,

TISKOPIS VÁM BUDE ZASLÁN ELEKTRONICKY.

RADA MĚSTA TAKÉ SCHVÁLILA PROMINUTÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

OD 1.4.2020 PO DOBU UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. ZA MĚSÍC BŘEZEN BYLA

ZAPOČTENA POMĚRNÁ ČÁST V CELKOVÉ ČÁSTCE 80,- Kč.

SLEDUJTE PROSÍM WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE K PRŮBĚHU

A UKONČENÍ TOHOTO OPATŘENÍ.

                                                                                                       Marie Vrňatová

                                                                                                          ředitelka školy