Umístění nově přijatých dětí

Umístění nově přijatých dětí

Umístění nově přijatých dětí do tříd ve školním roce 2020/2021 (pod registračním číslem)

Třida Kuřátek: reg.č. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 32

Třída Žabiček: reg. č. 11, 12, 23, 25, 26, 28, 31, 34

Třída Kapříků: reg. č. 33, 38, 39

Třída Berušek: reg. č. 1, 3

Třída Broučků: reg. č. 16, 18, 19, 37

Třída Včeliček: reg. č. 6, 35

Třída Soviček: reg. č. 29, 30, 36, 40