Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Svátek matek

Svátek matek

Svátek matek

                                                                                  

Tematická část:

Maminko, nevím, co ti přát,

jsem totiž hrozně nerozhodný.

A tak ti přeji tisíckrát,

abych byl aspoň jednou hodný.

  

Jaké cíle umožňuje tato tematická část naplnit:

  • vytvářet prosociální postoje (jak potěšit druhé lidi, tolerance)
  • rozvíjet praktické dovednosti a tvořivé sebevyjádření (výroba dárků)
  • rozvíjet kultivovaný přednes a vyjadřování
  • vnímat jedinečnost své rodiny a svých blízkých
  • učit se básničky, písničky a tanečky
  • učit se empatickému vnímání svých blízkých
  • učit se úctě k mamince, tatínkovi, prarodičům
  • vést děti ke spolupodílení se na přípravách oslav dne matek prostřednictvím hudebních, hudebně pohybových, výtvarných i dramatických činností
  • vnímat krásu kvetoucích rostlin