Polodenní vycházka "Vítáme tě podzime"

Polodenní vycházka "Vítáme tě podzime"

30.9. 2019 POLODENNÍ VYCHÁZKA DO PŘÍRODY

„VÍTÁME TĚ PODZIME“

Každá třída bude mít vlastní náplň vycházky i trasu.

Děti budou pozorovat změny v přírodě, charakteristické znaky podzimu, plnit jednoduché úkoly spojené s aktivním pohybem v přírodě, sbírat nejrůznější přírodniny, atd.

 (v případě nepříznivého počasí bude vycházka přeložena na jiný den)

Děti na vycházku potřebují: malý batoh s pitím a pláštěnkou (případně nějakým pamlskem), vhodné sportovní oblečení a obuv dle počasí.
Svačinu dostanou ve školce. Plánovaný návrat je před obědem.