Otevření provozu MŠ

Otevření provozu MŠ

Vážení rodiče,

1.5.2020 byl MŠMT vydán manuál pro znovuotevření mateřských škol. Na základě tohoto manuálu a jednání se zřizovatelem o zajištění podmínek pro znovuotevření bude mateřská škola v plném provozu otevřena od 1.6.2020.

Víme, že současná situace je pro Vás všechny náročná a složitá, ale je pro nás nutné vědět, zda Vaše dítě v měsíci červnu nastoupí či nikoliv a jak bude docházet do MŠ o letních prázdninách. Velmi Vás již nyní proto prosíme o oznámení docházky Vašeho  dítěte v měsících: červen, červenec, srpen. Tuto informaci nám prosím sdělte na e-mail mateřské školy msrozmital@tiscali.cz nebo prostřednictvím omluvenky na webových stránkách nejpozději do 25.5.2020.

Rodiče dětí, kteří jste žádali v ZŠ o odklad povinné školní docházky, prosíme Vás, aby jste kopii rozhodnutí o odkladu Vašeho dítěte vhodili do poštovní schránky pro zápis umístěné pod stříškou u vchodu pro zásobování MŠ (vjezd proti stadionu), a to do 25.5.2020.

                                                                                                                                                                              Marie Vrňatová

                                                                                                                                                                                ředitelka MŠ