Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Otevření MŠ

Otevření MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA OTEVŘENA

Od pondělí 3.5.2021 je mateřská škola otevřena pro všechny děti, a to v běžném provozu (bez testování dětí). Stále však platí protiepidemická opatření (dezinfekce rukou, pouze jedna doprovázející osoba, ochrana nosu a úst, zdržování se doprovázející osoby v MŠ jen po nezbytně nutnou dobu atd.).

Od pondělí 12.4.2021 bude mateřská škola znovu otevřena pouze pro děti plnící povinnou školní docházku a pro děti, jejichž rodiče pracují v IZS.

Děti musí podstoupit testování 2x týdně (pondělí a čtvrtek nebo první den nástupu do MŠ). Testování bude probíhat v testovací místnosti pomocí LEPU testu (antigenní rychlotest SARS-CoV-2), který bude provádět dítěti jeho zákonný zástupce za asistence zaměstnance MŠ. Testovány nebudou děti, které v uplynulých 90 dnech prodělaly onemocnění COVID a tuto skutečnost doloží lékařským potvrzením. 

testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21Instruktážní leták - LEPU test

Testování potrvá cca 15-20 minut. Zákonný zástupce je povinen vyčkat s dítětem na výsledek testu,a to ve venkovních prostorách MŠ. 

Pokud rodič nechce dítě testovat, nebude dítěti umožněna účast na prezenční výuce. Distanční výuka (na webových stránkách MŠ) již není povinností školy, přesto budou k dispozici materiály a návrhy ke vzdělávání dětí na doma. 

Do mateřské školy nebudou přijímány děti s příznaky jakéhokoli infekčního onemocnění.

Bližší informace zde: https://testovani.edu.cz/