Mateřská škola přijme od 2.září 2019 do 31.srpna 2021 školního asistenta na 0,5 úvazku.

Mateřská škola přijme od 2.září 2019 do 31.srpna 2021 školního asistenta na 0,5 úvazku.
Mateřská škola přijme od 2.září 2019 do 31.srpna 2021 školního asistenta na 0,5 úvazku.
Mateřská škola přijme od 2.září 2019 do 31.srpna 2021 školního asistenta na 0,5 úvazku.
Mateřská škola přijme od 2.září 2019 do 31.srpna 2021 školního asistenta na 0,5 úvazku.

Informace

Informace

ZÁVĚRY ZE SCHŮZKY S RODIČI KONANÉ DNE 13.9. 2018 V MŠ

 

  • NOVÁ KONCEPCE NAŠÍ MŠ

Koncepce zaměřená na enviromentální výchovu, zdravý životní styl a pohyb dětí.

Chtěli bychom děti vést k ochraně přírody a k lásce k rodnému kraji a městu. Prioritou pro nás bude pohyb dítěte a zdravá strava. (V průběhu měsíce října bude zřízená pro naše děti malá tělocvična z bývalé 2. třídy).

Během tohoto školního roku bude vypracován nový ŠVP, kde bude toto zaměření naší MŠ zohledněno.

Naše vize: „ Být moderní ekologickou školou, která splňuje cíle vzdělávání a výchovy současného národního programu rozvoje vzdělávání v České republice.“

  • ŠKOLNÍ ŘÁD

Došlo ke změnám v našem školním řádu, který je k dispozici k nahlédnutí v hlavní chodbě budovy Duha a v jednotlivých šatnách v budově Sluníčko.

  • PROVOZ MŠ A JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

Informace o provozu MŠ a tříd je k dispozici na nástěnkách. Spojování dětí bude probíhat dle tohoto rozpisu, ve vyjímečných situacích (např. nepřítomnost pedagoga) budou rodiče informováni, v jaké třídě se bude jejich dítě vzdělávat.

  • OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Nepřítomnost dětí lze omlouvat předem nejpozději do 7.00 hod. téhož dne na webových stránkách MŠ, telefonicky, e-mailem nebo osobně        u p. učitelky.

  • POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro předškolní děti je povinná docházka do MŠ v rozsahu alespoň čtyři hodiny ( 8.00 hod. – 12.00 hod.). Děti, u kterých bude nepřítomnost trvat déle než dva po sobě jdoucí dny, musí být poté zákonnými zástupci omluveny písemně v omluvném listě, který Vám na vyžádání vydá p.učitelka ve třídě vašeho dítěte.

 

  • EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE

 

Pokud došlo ke změně údajů uvedených v evidenčním listě vašeho dítěte, vyžádejte si prosím tento list u p. učitelky a údaje opravte.

 

  • KLUB RODIČŮ

 

Rádi bychom zapojili i vás rodiče do dění, činností a práce s dětmi v naší MŠ. Do klubu rodičů se mohou přihlásit rodiče, kteří jsou ochotni aktivně se podílet na přípravě akcí MŠ, na jejich organizaci, zajištění, atd.

Budeme velmi rádi za vaše připomínky a nápady. Těšíme se na spolupráci.

Uvítali bychom zástupce z řad rodičů z každé třídy. Zájemci se mohou přihlásit u paní ředitelky.

Na schůzce bylo rodiči odsouhlaseno vybírat pro děti 500,- Kč na každé pololetí, z nichž bude hrazeno vstupné a doprava na školní akce, oslava Dne dětí, odměny v soutěžích, atd.

 

  • Všechny děti potřebují do MŠ vhodné přezůvky, oblečení do třídy a na pobyt venku (informace na nástěnce).

 

  • Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé ( p. učitelky si mohou vyžádat vyjádření pediatra).

 

    10)  Na začátku školního roku si každé dítě přinese do třídy pro svoji spotřebu                                                   

     čtyři balení papírových ubrousků ( nejlépe barevných) a čtyři balení

     papírových kapesníků na celý rok.