Informace ke znovuotevření MŠ

Informace ke znovuotevření MŠ

INFORMACE KE ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY:

Mateřská škola bude otevřena od 1.6.2020. 

Provoz bude bez omezení. Pro zahájení provozu potřebujeme informaci, zda Vaše dítě zahájí docházku 1.6. 2020.

Potvrzení o předpokládaném zahájení docházky Vašeho dítěte je nutné učinit do pátku 25.5. 2020 kvůli zajištění školního stravování a objednávce potravin. Učiňte tak, prosím, telefonicky nebo e-mailem.

Při nástupu dítěte je nutné doložit čestné prohlášení a seznámení s povinnostmi zákonných zástupců, s provozním a hygienickým zajištěním školy, které odevzdáte ve třídě první den docházky.

Čestné prohlášení - zde

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 - metodika z MŠMT:

Cesta do/z mateřské školy: platí obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: dodržení odstupů 2 metry (netýká se členů společné domácnosti).

Pohyb před budovou školy: minimalizovat velké shromažďování osob před školou, dodržovat odstupy 2 metry.

V prostorách MŠ: doprovázející osoba se v prostorách školy pohybuje vždy v roušce a pouze po nezbytně nutnou dobu. Při vstupu do budovy je povinné provést desinfekci rukou dětí i doprovázející osoby.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. Pedagogičtí pracovníci, kteří patří do rizikové skupiny, mohou používat roušku nebo respirátor (osobní ochranné pomůcky)

Organizace dne a hygienická opatření:

  • organizace aktivit tak, aby bylo možné trávit větší část dne venku v areálu MŠ
  • provoz bude zachován 6:00-16:30 hodin
  • ve třídě se často větrá (minimálně 5 minut každou hodinu)
  • po příchodu do třídy si každý musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
  • děti si nemohou nosit vlastní hračky, ani plyšové
  • úklid a desinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně
  • desinfekce povrchů nebo předmětů, které používá velký počet lidí, probíhá několikrát denně, odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně
  • před zahájením stravování si každé dítě umyje ruce
  • jídlo, pití i příbory vydává personál - bez spoluúčasti dětí
  • při přípravě jídla a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla

Celou metodiku MŠMT k provozu mateřských škol najdete zde.