Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Epidemická opatření MŠ

Epidemická opatření MŠ

Epidemická opatření Mateřské školy Rožmitál pod Třemšínem

 

Pohyb před budovou školy: minimalizovat velké shromažďování osob před školou.

V prostorách MŠ: při vstupu do budovy je povinné provést dezinfekci rukou dětí i doprovázející osoby, která se bude v budově zdržovat pouze v respirátoru a jen po nezbytně nutnou dobu a nebude vstupovat do tříd. 

 

Organizace dne a hygienická opatření:

  • organizace aktivit tak, aby bylo možné trávit větší část dne venku
    a na zahradě MŠ
  • časté větrání ve třídě
  • po příchodu do třídy si každý musí důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem
  • úklid a dezinfekce toalet probíhá vícekrát denně
  • dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí probíhá několikrát denně, odpadkové koše jsou vyprázdněny alespoň jednou denně
  • před zahájením stravování si každé dítě důkladně umyje ruce
  • při přípravě jídla a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
  • do MŠ nebudou přijímány děti, které jeví jakékoli známky nemoci (rýma, kašel, zvýšená teplota,…)