Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde

Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.

Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde
Rodiče jsou povinni hlásit výskyt onemocnění Covid-19 v rodině, nařízenou karanténu a výsledky testování.
Více zde

Červen 2021

Červen 2021

Červen 2021 – plán akcí

  • 1.6. Oslava svátku dětí v MŠ (Den dětí)

        - oslava svátku dětí proběhne individuálně
          v jednotlivých třídách (hledání pokladu, pohádkový
          pochod, výprava za zvířátky, soutěže a plnění
          nejrůznějších úkolů, diskotéka, …)

  • (bližší informace najdete na nástěnce v šatně příslušné
        třídy)
  • 2.6. Sportovní den na fotbalovém hřišti (uspořádaný pro předškoláky, v dopoledních hodinách)
  • Projektové dopoledne – „Pes, nejlepší přítel člověka“
    - ukázka canisterapie

          7.6. v 9,00 hodin: Broučci a Sovičky

                 v 10,00 hodin: Berušky a Sovičky

          8.6. v 9,00 hodin: Kuřátka a Žabičky

                 v 10,00 hodin: Kapříci a Včeličky

  • 16.6. „Den řemesel"  - celodopolední akce pro děti z MŠ, na níž se seznámí s řadou profesí, které si budou moci i vyzkoušet, a to v rámci    tvořivých či naučných dílniček

        - akce se uskuteční na zahradě mateřské školy

  • 29.6. Rozloučení se školáky

         -od 16.00 hodin program pouze pro předškoláky ze třídy Berušek, Broučků, Soviček a rodiče

         - šerpování budoucích školáků

         - od 18.00 hodin program pouze pro děti + dobrodružné spaní ve školce

ROZLOUČENÍ+SE+ŠKOLÁKYRozloučení se školáky

DEN ŘEMESELDen řemesel